Entreprises

Ministère de la Justice

Fiche société
SI
Ministère de la Justice,
AUTRE
Raison sociale 
N° RC

Informations clés

PaysAlgérie
Type entitéOrganisme Public National

Catégorisation AGM

Secteur
Industrie

Détails de l'entreprise

Année de créationRéservé aux abonnés
Forme JuridiqueRéservé aux abonnés
Chiffre d'affaireRéservé aux abonnés
Nombre de filialesRéservé aux abonnés
Nombre d'employésRéservé aux abonnés
Nombre de succursalesRéservé aux abonnés

Contact

Adresses
8 place Bir Hakem, El-Biar
16003 El Biar
WilayaAlger
Emplacement de la sociétéRéservé aux abonnés
Principales filiales/succursales
NomWilayaSecteur
FI
Sétif
FI
Mascara
FI
Médéa
FI
Mostaganem
FI
Oran
FI
Ouargla
FI
Oum El Bouaghi
FI
Relizane
FI
Saïda
FI
Laghouat
FI
Sidi Bel Abbès
FI
Skikda
FI
Tamanrasset
FI
Tébessa
FI
Tiaret
FI
Tizi Ouzou
FI
Tlemcen
FI
Boumerdès
FI
Annaba
FI
Batna
FI
Béchar
FI
Béjaïa
FI
Biskra
FI
Blida
FI
Bordj Bou Arreridj
FI
Bouira
FI
Alger
FI
Chlef
FI
Constantine
FI
Djelfa
FI
El Oued
FI
Ghardaïa
FI
Illizi
FI
Jijel